Demokraatiapäev 2013: mis on ohuks demokraatiale?


Demokraatia oma nõudlikus terviklikkuses peab iga päev uuesti sündima.“ – Lennart Meri.Elades demokraatlikus susteemis, on raske märgata, kui langetatud otsused vähehaaval kärbivad demokraatlike vabaduste tiibu. 2013. aastal tähistame demokraatipäeva juba kolmandat korda ning sellel aastal soovime ellu viia Lennart Meri tsitaati, näidates läbi oma tegevuste vastandeid ja ohte demokraatiale.

Sellel aastal tähistame demokraatipäevat 15.-22.september.

Demokraatiapäeva on võimalik tähistada koos meiega:

1. Väitlused ja loengud haridusasutustes

Toimumisaeg: 16.-20. september
Loengud on planeeritud, et ärgitada läbi iga esineja perspektiivi rohkem mõtlema demokraatia kitsaskohtadele tänapäeva ühiskonnas ja praeguse riigikorra erinevusele võrreldes eelmisega.
Astuvad paljud ühiskonnas tuntuvad isikud, et koos noortega arutada ohte demokraatiale.

Paneme noori kuulama ja osalema väitlustes, mis oluliselt laiendavad nenda arusaama demokraatia võimalustest. 

Tahad kuulata huvitavat inimest ja lisada tavapärasele tundile väärtust? 
Kutsu meid enda kooli!
Ajakava uuendatakse jooksvalt.

2. "VAI NOT" programm 

Toimumisaeg: 9.-26. september
“Väitle Argument Ilusaks, Näita Oma Tarkust”
Metoodikat kasutatakse, et vähendada noorte probleeme seoses narkootikumidega, kuritegevusega ja diskrimineerimisega. Metoodika parandab noorte enesekindlust, sotsiaalset aktiivsust, eneseväljendusoskust ja parandab erinevate osapoolte, näiteks politsei koostööd (probleemsete) noortega. 
Õppemetoodika näeb ette lühiloengute, lihtsate harjutuste ja diskussiooni kogumit. Koolitustel on palju integreeritud arutelu läbi problemaatiliste teemade analüüsi. Tegemist on interaktiivse metoodikaga, kus harjutuste hulgas on liikumist ja füüsilist ringipaiknemist ruumis. Tehakse nii individuaalseid kui ka grupiharjutusi. 

Uuri lisaks - Kai Klandorf, kai.klandorf@debate.ee (VAI NOT metoodika arendaja ja koolitaja)

3. Koolitus „Arutelu ja argumentatsioon ainetunnis“ haridus- ja noorsootöötajatele

Toimumisaeg: 06.-21. september
Demokraatipäeva raames korraldame 5 koolitust erinevatest Eesti maakondades. 
Tasub minna, kui tahad õppida:
  • kuidas kasutada väitlemis- ja argumenteerimismetoodikat suhtlemisel noortega ainetundides ning huviringides;
  • kuidas tutvustada oma kooli õpilastele väitlust mõtteviisi ja huvitegevusena;
Uuri lisaks ja registreeru eriti soodsa hinnaga Väitluskoolituse lehel.


Kui soovid liituda meiega Demokraatiapäeva tähistamisel - kirjuta meile ja uuri, mis on Sinu võimalused: Joosep Tiks (projektijuht), joosep.tiks@debate.ee, +372 58 378 999Demokraatiapäeva toetaja