ESSEEKONKURSI TÄHTAEG PIKENES 27. JAANUARINI, SEEGA SELGUVAD KONKURSI VÕITJAD VEEBRUARI ESIMESE NÄDALA JOOKSUL. VÕITJATEGA VÕETAKSE ÜHENDUST ;)

Esseekonkursi hindamiskomisjon:

Hindamiskomisjon koosneb viiest liikmest, kelle seas on nii 
a) eesti keele õpetajaid - selleks, et leida üles grammatiliselt ja stiililiselt parimad tööd
b) väitlustreenereid - selleks, et vaadata, kes on argumentatsioonis kõige tugevamad
kui
c) energiaeksperte - selleks, et tuvastada sisuliselt kõige paremad tööd

Esseekonkursi puhul hindame: 

  • probleemipüstituse päevakajalisust ja olulisust
  • tõestusmaterjali ja näidete kasutamist
  • lahenduse/plaani läbimõeldust, rakendamise realistlikkust
  • probleemile loovat lähenemist ja ideid
  • plaanist tulevate hüvede argumenteeritust
  • teksti terviklikkust
  •  teksti keelelist korrektsust, ladusust ja head stiiliAuhinnad


Auhinnad on välja pandud nii osavõistluste parimatele kui üldarvestuses kõige tugevamatele õpilastele. Ent samuti üldarvestuse parimatele klassidele (kust on kõige rohkem ja kõige paremaid tulemusi saavutanud õpilasi) kui koolidele (samuti, palju heade tulemustega õpilasi)

Iga alavõistluse parimad selguvad ainult individuaalses arvestuses. Nemad saavad auhinnatud kasulike ja ainulaadsete EVSi meenetega ning tarvilikke kinkekaartidega. 
 
Üldarvestuse
Kolmele parimale osalejale on auhinnaks reis Soome teaduskeskusesse Heureka. Järgmisele kolmele ajakirja "New Scientist" aastatellimus. Järgmisele neljale aga külastus AHHAA keskusesse ja mõnda Eesti kosmosetööstuse ettevõttesse.

Kaks parimat klassi saavad auhinnaks külastuse AHHAA teaduskeskusesse ja võimaluse minna vaatama, kuidas näeb köögipoolelt välja Eesti kosmosetööstus.

Kaks parimat kooli saavad auhinnaks toredate ja kasulike ajakirjade tellimuse oma kooli raamatukogule.