Toeta väitluse õppimist!


Soovime, et igal Eesti koolinoorel oleks võimalik saada heaks argumenteerijaks. Kahjuks pakub vaid väiksem osa koolidest täna süvendatult argumenteerimise õppimise võimalusi. Sina saad aidata kaasa sellele, et rohkem noori väljastpoolt suuremaid linnu jõuaks väitlusturniiridele ning muudele argumenteerimise õppimist võimaldavatele sündmustele.

Saaja: Eesti Väitlusselts
Selgitus: annetus
Swedbank EE782200221010707156
SEB EE901010220002381018

Kuidas täpselt annetusi kasutatakse?

2017. aastal laekuvaid annetusi kasutatakse õppeaasta 2017/2018 sügisel alustavate väitlejate arengu toetamiseks, soodustades nende kohalesaamist turniiridele.

Alates 2016. aastast koostab Eesti Väitlusselts ka detailse annetuste kasutamise aruande. Annetajate või annetustest kasu saajate nimed avaldatakse vaid nende nõusolekul.

Väitlusselts kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, vaata maksusoodustusi www.ngo.ee/annetajale.

Oleme kõigile toetajaile südamest tänulikud!

Soovid toetada väitlusseltsi tegevust mitterahaliselt?

Otsime alati oma meeskonda professionaalseid vabatahtlikke ja nõustajaid. Kui oled valmis meiega jagama oma aega või oskusteadmist, palun võta ühendust juhtkonnaga, et leida Sulle sobivaim lahendus.

Kui Sul on muid ressursse (tasuta ruumid, tooted või teenused), mida soovid annetusena või kahepoolse koostööna meile pakkuda, palun võta ühendust juhtkonnaga ja lepime kokku sobivaima lahenduse.

Väitlusseltsi järgib Eesti ühenduste eetikakoodeksit. Meie majandusaasta aruanded leiad siit.

Kui teil on täiendavaid küsimusi toetusvõimaluste kohta, pöörduge kindlasti väitlusseltsi juhatuse poole.