Väitusmeedia

Eesti Väitlusselts korraldab 2015. aasta lõpus ja 2016. aasta alguses kümme väitlust, mille eesmärgiks on tuua Postimees.ee vahendusel vaatajani kümme väitlust. Projekti eesmärgiks on Eesti Väitlusseltsi formaadis korraldatavate väitluste populariseerimine ning väitluse kui arutelumeetodi propageerimine Eesti meedias.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

---

The Estonian Debating Society will hold ten video debates at the Postimees.ee news site in the end of 2015 and in the beginning of 2016. The goal of the project is to promote competitive debating as a method of public discussion.

The project is funded by EEA Grants, mediated by the Open Estonia Foundation.

Väitlused algavad detsembris!

The debates will begin on December 4!