EVSi tiimi kandideerimine

Uuel hooajal alustavad EVSi tiimis tegevust mitmed väga vastutusrikka rolliga vabatahtlikud, nii EVSi ettevõtmisteks eraldi kokku pandavate tiimide juhtide kui ka liikmetena. Praegu otsime eeskätt nende tiimide juhte või mõnel juhul ka tiimi kokkupanemise kohustuseta, ent vastutusrikka rolliga vabatahtlikke.

EVSi tiimi liikmeks olemise plussid:
 • kogemus Eesti-siseselt maineka vabaühenduse tiimi liikmena lisab Sinu CV-le konkurentsivõimet tööjõuturul
 • kui tunned, et väitlus on Sind aidanud, saad eneseteostuse kogemuse sellest, et aitad seda teisteni viia
 • saad kaasa rääkida ka kõigis enda vastutusalast välja jäävates Eesti väitluselu ja EVSi puudutavates küsimustes
EVSi tiimi liikme kohustused:
 • mahukama rolli puhul enda ülesande täitmiseks tiimi kokkupanemine
 • endale võetud ülesannete õigeaegne ja täpne täitmine
 • tiimikoosolekutel osalemine paar korda kuus skaibi vahedusel

Kandideerimise tähtaeg on pikendatud 8. juunini (k.a). Täpsustavate küsimuste korral kirjuta palun herman.kelomees@debate.ee. Kandideerimisvorm on toodud lehe allosas.

Kandideerida võib ka mitmekesi, näiteks terve väitlustiimi või -klubiga!


1. Suveakadeemia 2017 peakorraldaja: kogu Suveakadeemiaga seonduva korralduse eest vastutamine. Eeldab tiimi kokkupanemist. 

Suveakadeemia on Väitlusseltsi kõige pikem ja seega ka mahukam üritus, mis suunatud väga laiale sihgrupile. Suveakademia korraldamiseks on tarvis kokku panna mõneliikmeline tiim, kellega koos üritust korraldada.

Suveakadeemia peakorraldaja ülesanded:
 • Tiimi kokkupanemine allpool toodud ülesannete täitmiseks ning tiimi juhendamine
 • EVSi tiimikoosolekutel osalemine ning suuremate otsustuskohtade seal arutamine
 • Hinnanguline koormus (sõltub delegeerimisvõimekusest):
  • 16h mais
  • 16h juunis
  • 40h juulis
  • kohapealne koordineerimine Suveakadeemias
  • NB! Suveakadeemia sisuprogrammi koostab väitlusjuht (vt punkt 4)
Suveakadeemia tiimi ülesanded:
 • Suhtlus asukohaks oleva asutusega (Noarootsi Gümnaasium).
  • Majutuse planeerimine (osalejate tubadesse jagamine)
  • Toitlustuse planeerimine (menüü kooskõlastamine sööklaga)
  • Ruumide ja muu vajaliku (nt sporditarbed) küsimine
  • Suveakadeemia aegne suhtlus ja võimalike probleemide lahendamine
 • Transpordi organiseerimine
  • Hinnapakkumiste küsimine
  • Suhtlus transpordifirmadega
  • Bussinimekirjade koostamine
 • Teavitus
  • Kodulehe ja FB-ürituse loomine
  • Asjakohase info postitamine
  • Väitlusklubidele (väitlustreeneritele ja õpetajatele) info jagamine
 • Suhtlus osalejatega
  • Registreerimisvormide planeerimine, koostamine, laiali saatmine
  • Osalejatele info jagamine enne üritust (info postitamine infokanalitesse, infokirja saatmine) ning küsimustele vastamine
  • Osalejatele info jagamine koha peal (hommikused kogunemised, sotsiaalmeedia, infotahvel jne)
  • Ürituse tagasiside kogumine
 • Meelelahutusprogrammi koostamine
  • Õhtuste (ja soovi korral ka päevaste) meelelahutustegevuste planeerimine
  • Vajalike tarvete ostmine
 • Vajalike tarvete komplekteerimine
  • Nimekirjade koostamine (poenimekirjad, kaasavõetavate tarvete nimekirjad)
  • Vajalike paberite printimine (nt ajakavad, kohtunikelehed, sildid jne)
  • Asjade soetamine (nt paber, pastakad, staabiruumi suupisted, käepaelad jne)
  • Tarvete komplekteerimine ning kohale toimetamine (nt printer, bännerid, medkarp jne)
 • Kohapealse logistika ja muu korraldusliku organiseerimine
  • Siltide ülespanemine
  • Ruumide jaotus
  • Avamise, lõpetamise korraldus
  • Autojuhi olemasolu
  • jne

2. Vabariigi Presidendi väitlusturniiri peakorraldaja (kuni kuus erinevat turniiri sügisel, 3.-5. ja 18. novembril): väikeses ajaraamis, ent suure mahuga korralduse eest vastutamine. Eeldab tiimi kokkupanemist. Mitu turniiri võib toimuda samal ajal, mistõttu peab delegeerimine olema hästi läbi mõeldud.

Vabariigi Presidendi väitlusturniiri peakorraldaja ülesanded:
 • Tiimi kokkupanemine allpool toodud ülesannete täitmiseks ning tiimi juhendamine
 • EVSi tiimikoosolekutel osalemine ning suuremate otsustuskohtade seal arutamine
 • Hinnanguline koormus (sõltub delegeerimisvõimekusest):
  • 16h augustis
  • 40h septembris
  • 40h oktoobris
  • 40h novembris
  • kohapealne koordineerimine vähemalt kolmel turniiril
Vabariigi Presidendi väitlusturniiri tiimi ülesanded:
 • Suhtlus toimumiskohtadega
  • Koolide leidmine
  • Suhtlus toitlustuse ja ruumide kasutamise osas
 • Suhtlus osalejatega
  • Infokanalites asjakohase info jagamine
  • Osalejatele infomaterjali saatmine
  • Kohapealse info jagamise korraldamine
  • Ürituse tagasiside kogumine
 • Kohtunike leidmine
 • Transpordi organiseerimine
  • Vajadusel transpordifirmadega suhtlemine
  • Bussinimekirjade koostamine
 • Tarvete kokkupanemine          
  • Vajalike tarvete ostmine (nt kohtunike ruumi suupisted)
  • Vajalike paberite printimine (nt kohtunikulehed, ajakavad, spiikriskaalad, sildid jne)
  • Vajalike tarvete koondamine ja transport (nt printer, bännerid, medkarp)
 • Kohapealne logistika
  • Ruumide jaotus
  • Staabi ülesseadmine
  • Avamise ja lõpetamise korraldamine

3. Eesti kesk- ja põhikoolide väitlusmeistrivõistluste peakorraldaja

Konkurss on lõppenud!

4. Väitlusjuht: väitlejate-kohtunike-treenerite taseme tõstmisele kaasaaitaja

 • Väitlejatele, kohtunikele ja treeneritele vajalike täiendavate teadmiste vajaduste väljaselgitamine suhtluses EVSi liikmetega
 • Suveakadeemia sisuprogrammi koostamine ning läbiviijate leidmine
 • KK/PK EMV etappide veerand- ja poolfinaalide ajal toimuvate töötubade korraldamine* ja läbiviijate leidmine
 • Vajadusel kohtunikele-treeneritele eraldi koolituste-seminaride-töötubade korraldamine
 • Välismaiste asjatundjate kaasamine
 • Hinnanguline koormus:
  • mais 16h
  • juunis 40h
  • kohapealne koordineerimine Suveakadeemias
  • novembris 8h (enne KK/PK EMV I etappi, kohalolu pole vajalik)
  • jaanuaris 8h (enne KK/PK EMV II etappi, kohalolu pole vajalik)
  • märtsis 8h (enne KK/PK EMV III etappi, kohalolu pole vajalik)
  • hooaja vältel kuni 24h muude töötubade-koolituste-seminaridega seonduvalt
*korraldamine tähendab väitlusjuhi ameti puhul kitsamalt läbiviijate ja osalejate leidmist, igasugune praktiline korraldus (asukohad, transport, toitlustus) on tegevjuhi ülesanne

5. Peakohtunike Koja juht (valib koda):

Konkurss on lõppenud!

6. Ülikooliklubide juhatuste töögrupi ja välisturniiride rahastuse kogu juht


Konkurss on lõppenud!

7. Faktikontrolli juht: EVSi faktikontrolli tiimi (u. 10 inimest) kokkupanemine nii EVSi liikmete kui ka kõigi muude võimalike huviliste baasil ning graafiku väljatöötamine selliselt, et igal tööpäeval on vähemalt üks inimene valmis kulutama kuni 2 tundi EVSi vastava partneri poolt soovitud faktikontrolli teostamiseks. Vajadusel ise faktikontrolli teostamine. Samuti peab faktikontrolli juht osalema EVSi faktikontrolli tegevuste plaani väljatöötamises.

Faktikontrolli juht peaks olema:
 • kohusetundlik
 • kiire reageerija igas olukorras, kus on vaja partneri või faktikontrolli tiimi liikmetega suhelda
 • jälgima Eesti avalikku arutelu
Hinnanguline koormus: 5h nädalas.

Vanuse-, hariduse- ega kogemusepiiranguid ei ole, oluline on ülal toodud kolme kriteeriumi täitmine.