Liitu Eesti Väitlusseltsiga!

Kui sulle meeldib väitlemine või tunned lihtsalt, et toetad Eesti Väitlusseltsi väärtusi, siis palume, et astuksid Eesti Väitlusseltsi liikmeks. EVSi liikmeks võivad astuda kõik, vanuse- või muid piiranguid ei ole.

Miks on Eesti Väitlusseltsile vaja liikmeid?

Esiteks, tahame, et Eesti väitlusliikumine areneb suunas, kuhu enamus väitlejaid arvab, et see peaks minema. Selleks on vajalik väitlejate aktiivne osalus väitlusliikumise töös ja arengus ning liikmeks olemine loob selle osaluse. Liikmena saad kuuluda mõnesse väitlusseltsi kotta, olla juhtimistiimis või üldkoosolekul avaldada oma arvamust selle kohta, mida väitlusselts peaks tegema ja kuidas arenema.

Teiseks, arvestatav osa väitlusseltsi eelarvest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Selle raha eest korraldame oma üritusi - meistrikate etappe, väiksemaid kohalikke väitlusturniire, suveakadeemiat, põhikoolide ja ülikoolide meistrivõistluseid jt.

Aastatoetuse saamine on seotud liikmete arvuga. Seega on oluline, et kõik aktiivselt väitlusüritustel käivad inimesed oleksid ka väitlusseltsi liikmed. Kui me ministeeriumilt toetust ei saaks, oleksid ürituste osavõtutasud umbes kolm korda kõrgemad.

Mis on minu isiklikud hüved liikmena?

  • Eesti Väitlusseltsi liikmed saavad osaleda meie korraldatud üritustel soodsama hinnaga
  • EVSi liikmena saad osaleda konkurssidel, et sõita rahvusvahelistele üritustele kas EVSi kuludega või EVSi poolt toetatult
  • Liikmena saad juurdepääsu kogu meie väitlusalasele teabele ja võid näiteks kasutada EVSi kontoreid ja muud vara.
  • Liikmetel on õigus osaleda seltsi üldkoosolekul ning olla valitud juhatusse või nõukogusse. 2014. aasta teisest poolest tekib veebipõhine süsteem, mille kaudu liikmetel on võimalus kaasa rääkida ka väitlusseltsi jooksvates juhtimisotsustes.
Eesti väitlusseltsi liikmena ei ole sul kohustust maksta liikmemaksu või osaleda meie üritustel. Aga me tahaksime sulle südamele panna, et liikmena esindad sa organisatsiooni ja meie väärtuseid.  

Kuidas ma liituda saan?
Liitumiseks tuleks kõigepealt lisada oma andmed meie andmebaasi
Seejärel saad kas mõnel meie üritusel või oma klubi juhendaja juures täita liikmeks astumise avalduse. Avalduse võid ka siit alla laadida, ise ära täita ja EVSi juhatusele toimetada. Võtame vastu ka digitaalselt allkirjastatud liikmeks astumise avaldusi. Sellisel juhul palun laadi avaldus alla siit.

Mis siis kui ma enam aktiivselt üritustel ei osale?

Loomulikult saad Väitlusseltsist alati välja astuda, selleks tuleb oma soovist juhatust teavitada. Me soovitame enam mitte nii aktiivsetel liikmetel määratleda end vilistlasena. Vilistlane on väitlusseltsi liige, kes enam aktiivselt üritustel ei käi, kuid tahab siiski olla kursis ja kaasas seltsi tegemistega.