Estonian Open 2011 peakorraldaja


Estonian Open (varem Tartu Open / Tallinn Intervarsity) on Eesti esinduslikem ja rahvusvahelisim iga-aastane väitlusturniir. Peakorraldajalt nõuab ürituse kõrgel tasemel organiseerimine suurt pingutust, kuid saadav kogemus, feim ja CV-rida on seda kindlasti väärt.  


Kolmapäevaks, 6. oktoobriks (k.a.) ootame Estonian Open 2011 peakorraldaja kandidaatide avaldusi (max 3600 tähemärki), kus peaks sisalduma esialgne plaan:

  • EO 2011 toimumise linna osas;
  • korraldusmeeskonna liikmete osas;
  • eelarve ja fundraisingu osas;
  • muu info, mis võib korraldaja valimisel meile abiks olla.

Peakorraldaja vastutus on korraldustiimi kokkukutsumine ja juhtimine, lisarahastuse leidmine, EVS juhatusega suhtlemine ning põhiliselt mõistagi EO2011 kõrgetasemelise läbiviimise tagamine.


Seljatagune on olemas. Väitlusseltsis on olemas rahvusvaheliste (väitlus)ürituste korraldamise raskekaalu meistreid - Helina Loor, Katrin Viru, Uve Poom jmt. Need inimesed on EO2011 peakorraldajat nõustajatena aitamas. Tagatud on toetus väitlusseltsi juhtkonna poolt. Liikmete hulgas leidub kahtlemata professionaalseid vabatahtlikke. EO2011 on kogu väitlusseltsi ühine huvi. Sinu ülesanne on need tükid omavahel tervikpildiks kokku sobitada. Võtad väljakutse vastu?


Avaldusi ootame e-postiga aadressile margo.loorgmail.com.