Toetajaliikmed

Toetajaliige on seltsi aktiivsest tööst taandunud liige, kes jagab Väitlusseltsi jaoks olulisi väärtusi ning toetab nende levitamist ühiskonnas. Toetajaliiget teavitatakse regulaarselt seltsi üritustest ja uudistest ning tal on võimalus osaleda vabatahtlikest koosnevates töögruppides. Selts võib pöörduda toetajaliikme poole palumaks abi.