Otsime ülikooliväitluse juhti

Väitlusseltsil on kolm tegevussuunda (vt avalehelt). Noorteorganisatsiooni alla kuuluvad nii põhi- ja keskkooliväitlus kui ka ülikooliväitlus. Siiani on Sigrid juhtinud kogu noorteorganisatsiooni ning Anna vabatahtlikuna tegelenud ülikooliväitluse arengute suunamisega. Seoses ühelt poolt Anna töökoormuse kasvamisega põhitööl ja väitlusseltsis (Anna on lisaks ka MM-formaadi koja juht) ning teiselt poolt ülikooliväitluse suurte rahastus- ja arenguvõimalustega, otsime nüüd oma meeskonda uut inimest, kelle südameasjaks oleks ülikooliväitluse arendamine ja laiendamine Eestis.

Tööülesanded
 • laienemistegevuste juhtimine;
 • väitlusklubide tegevuse toetamine ja nendevahelise võrgustiku loomine;
 • väitlusliikumise arengu planeerimises osalemine;
 • ürituste korraldamine (meistrivõistlused, suvekool jt);
 • õppematerjalide koostamise ja väljaandmise koordineerimine;
 • rahvusvahelise suhtluse koordineerimine.

Miks meiega liituda?

 • töö on põnev ning võimaldab ka reisimist;
 • saad tööturul väga nõutud töökogemust;
 • saad näha ja tunda, kuidas üks suur, professionaalne, üleriigiline MTÜ töötab ning osaleda selle juhtimises;
 • rõõmus meel, et oled kaasa aidanud väitlusseltsi missiooni saavutamisele;
 • äge ja motiveeriv meeskond, kellega koos tegutseda;
 • võid töötada kus ja millal tahes, oluline on tulemus;
 • ilus rida CV-sse ja vajadusel soovituskiri / iseloomustus ülikooli või töökohta;
 • positsioon on algselt vabatahtlik, aga on olemas väga head ja realistlikud võimalused rahastuse taotlemiseks, vaja ainult Sinu initsiatiivi

Oled huvitatud?
 • lisainfot saad väitlusseltsi juhilt, margo.loordebate.ee, 51 32 489
 • ootame Sinu asjakohast CV-d koos motivatsioonikirjaga 18. novembriks e-posti aadressile margo.loordebate.ee