Liitu Peakohtunike Kojaga


Peakohtunike Koda on väitlusseltsi töögrupp, mille eesmärk on kooliväitluse korraldamine ja arendamine Eestis. Iga õppeaasta alguses ja keskel on uutel huvilistel võimalik Peakohtunike Kojaga liituda. Käimas on talvine liitumisvoor. Huvilistel palun saata 15. jaanuariks lühike avaldus ja motivatsioonikiri (max 900 tähemärki, opt 400 tähemärki) aadressil joosep.tiks@debate.ee.  Soovijate vastuvõtmise otsustavad Peakohtunike Koja tänased liikmed (15) lihthäälteenamuse alusel.

Koja liikmeteks võivad olla isikud, kes on olnud tegevad väitlustreenerite või -õpetajatena, osalenud KK-turniiridel kohtunikuna, omavad laiapõhjalisi teadmisi KK väitlusformaadist ning on nõus osalema ja panustama koja koosolekutel ja aruteludes. 

Peakohtunike Koda:
1.1.1. Otsustab Keskkooli formaadis väitlemise korra üle Eestis;
1.1.2. Koostab Eesti põhi- ja keskkoolide väitlusturniiride reglemendid;
1.1.3. Valib Eesti põhi- ja keskkoolide turniiride peakohtunikud;
1.1.4. Valib Eesti põhi- ja keskkoolide turniiride teemad;
1.1.5. Osaleb väitlustreenerite ja -kohtunike koolitamises;
1.1.6. Valib kooliväitluses osalejad rahvusvahelistele üritustele;
1.1.7. Valib juhendajad ja/või kohtunikud rahvusvahelistele üritustele kooliväitluses; 
1.1.8. Lahendab teisi kooliväitluse korraldamise ja arendamisega seotud küsimusi. 

Jääme ootama teie avaldusi!